čeleď: PIPOVITÍ (Pipidae)
pipa americká

Pipa americká (Pipa americana)
čeleď: KUŇKOVITÍ (Discoglossidae)
kuňka žlutobřichá kuňka žlutobřichá
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
čeleď: BLATNICOVITÍ (Pelobatidae)
blatnice skvrnitá

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
čeleď: SKOKANOVITÍ (Ranidae)
skokan zelený

Skokan zelený (Rana esculenta)
čeleď: SKOKANOVITÍ (Ranidae)
skokan štíhlý

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
čeleď: ROPUCHOVITÍ (Bufonidae)
ropucha zelená

Ropucha zelená (Bufo viridis)
čeleď: ROSNIČKOVITÍ (Hylidae)
rosnička zelená

Rosnička zelená (Hyla arborea)

zpět do systému

zpět do obrázků