čeleď HROZNÝŠOVITÍ (Boidae)
hroznýš královský

Hroznýš královský (Boa constrictor)
čeleď UŽOVKOVITÍ (Colubridae)
užovka obojková

Užovka obojková (Natrix natrix)
čeleď KORÁLOVCOVITÍ (Elapidae)
kobra kapská

Kobra kapská (Naja nivea)
čeleď ZMIJOVITÍ (Viperidae)
zmije obecná

Zmije obecná (Vipera berus)

zpět do systému

zpět do obrázků