čeleď GEKONOVITÍ (Gekkonidae)
gekon obrovský

Gekon obrovský (Gekko gecko)
čeleď AGAMOVITÍ (Agamidae)
agama písečná

Agama písečná (Phrynocephalus mystaceus)
čeleď LEGUÁNOVITÍ (Iguanidae)
leguán zelený

Leguán zelený (Iguana iguana)
čeleď CHAMELEONOVITÍ (Chamaeleonidae)
chameleon laločnatý

Chameleon laločnatý (Chamaeleo dilepis)
čeleď SCINKOVITÍ (Scincidae)
scink uťatý

Scink uťatý (Tiliqua rugosa)
čeleď JEŠTĚRKOVITÍ (Lacertidae)
ještěrka zelená

Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
čeleď SLEPÝŠOVITÍ (Anguidae)
slepýš křehký

Slepýš křehký (Anguis fragilis)
čeleď KOROVCOVITÍ (Helodermatidae)
korovec jedovatý

Korovec jedovatý (Heloderma suspectum)
čeleď VARANOVITÍ (Varanidae)
varan bengálský

Varan bengálský (Varanus bengalensis)

zpět do systému

zpět do obrázků