čeleď KAPROVITÍ (Cyprinidae)
kapr

Kapr obecný (Cyprinus carpio)
čeleď SEKAVCOVITÍ (Cobitidae)
mřenka

Mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus)
čeleď SUMCOVITÍ (Siluroidae)
sumec

Sumec velký (Silurus glanis)

zpět do systému

zpět do obrázků